در لینک زیر میتوانید تمامی آموزش های تصویری تیم اسپیک را به صورت کامل

مانند آموزش های ساده ( ساخت چنل تیم اسپیک و.. )

و آموزش های حرفه ای مانند ( ساخت بات های تیم اسپیک و کانفیگ ها و..)

را مشاهده نمایید

آموزش های تصویری تیم اسپیک